Menu Close

ข่าวสาร กิจกรรม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

วัน พุธ ที่ 9 สิงหาคม 2566 นายคำปุ่น บุญเชิญ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1  ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด  นายพรรษา ฉายกล้า นายสนิท พันแสน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้ช่วย ที่เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม”