การลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 การลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดสุรินทร์ ของคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมอบนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และบรรยายพิเศษการจัดการเรียนการสอน CODING ณ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" โดยมี หัวหน้าส่วนราวชการทางการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สุรินร์ เขต 1 ร่วมต้อนรับและรับฟังการบรรยายพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม

 

อ่านเพิ่มเติม 2

 

อ่านเพิ่มเติม 3

 

อ่านเพิ่มเติม 4

 

อ่านเพิ่มเติม 5

 

 

 

 

 

 

 

 


พิมพ์   อีเมล