นายฉลาด สาโยธา ผอ สพป.สุรินทร์ เขต 1 พบปะคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายฉลาด สาโยธา ผอ สพป.สุรินทร์ เขต 1 พบปะคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม


พิมพ์   อีเมล