ผอ.สพป.สร.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านสวายประสบภัยจากพายุฤดูร้อน

วันที่ 22 เมษายน 2562 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดประกอบด้วย ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านสวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อให้กำลังใจและตรวจสอบความเสียหาย จากเหตุประสบภัยธรรมชาติพายุฤดูร้อน (วันที่ 20 เมษายน 2562 ) ต้นไม้โค่นล้มทับเสาไฟ สายไฟ หลังคาอาคารเรียนได้รับความเสียหายระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารต่างๆภายในโรงเรียนใช้การไม่ได้ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ จากกองทหารช่าง มทบ.25 จ.สุรินทร์ เจ้าหน้าที อบต.สวาย คณะครูผู้ปกครองนักเรียนช่วยกันเคลียพื้นที่ทั้งหมด เพื่อป้องกันเหตุ ที่อาจเกิดจากภัยธรรมชาติขึ้นอีก

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม....


พิมพ์   อีเมล