"ตาเพชรเกมส์"

วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเิปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา โรงเรียนขนาดเล็ก เครือข่ายฯเมืองสุรินทร์ 4 ปีการศึกษา 2561 "ตาเพชรเกมส์" ณ สนามกีฬา ร.ร. บ้านตาเพชร อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดเครือข่ายฯ เมืองสุรินทร์ 4 เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำชุมชน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดและร่วมชมร่วมเชียร์บุตรหลานในการแข่งขันกีฬา - กรีฑา ครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม.......


พิมพ์   อีเมล