ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒


พิมพ์   อีเมล